Лайн-S2

Лайн-S2

Артикул Лайн-S2_0
Лайн-S2 5 1 0 5 1139 1139
1139.00 грн.
Состояние сбора
Текущеее состояние сбора комплекта данной модели.
Заказано 1 единиц
Характеристики
Высота Каблука
Производитель Soldi
36
37
38
39
40
41
Выбор елементов
Все элементы в одном цвете
Замша ''Ирис''
Замша ''Дикая Роза''
Замша ''Груша''
Замша ''Голубая''
Замша ''Бархат''
Замша ''Баклажан''
Замша ''Абсент''
Замша ''Черная''
Замша ''Кармин''
Замша ''Кобальт''
Замша ''Кофе с Молоком''
Замша ''Малахит''
Замша ''Матиола''
Замша ''Море''
Замша ''Мутон''
Замша ''Олива''
Замша ''Павлин''
Замша ''Пион''
Замша ''Розовый Туман''
Замша ''Рыжая''
Замша ''Светло-Серая''
Замша ''Серая''
Замша ''Синяя''
Замша ''Темно-Синяя''
Замша ''Тукан''
Замша ''Фуксия''
Замша ''Фундук''
Замша ''Шоколад''
1
Элемент 1
Замша ''Ирис''
Замша ''Дикая Роза''
Замша ''Груша''
Замша ''Голубая''
Замша ''Бархат''
Замша ''Баклажан''
Замша ''Абсент''
Замша ''Черная''
Замша ''Кармин''
Замша ''Кобальт''
Замша ''Кофе с Молоком''
Замша ''Малахит''
Замша ''Матиола''
Замша ''Море''
Замша ''Мутон''
Замша ''Олива''
Замша ''Павлин''
Замша ''Пион''
Замша ''Розовый Туман''
Замша ''Рыжая''
Замша ''Светло-Серая''
Замша ''Серая''
Замша ''Синяя''
Замша ''Темно-Синяя''
Замша ''Тукан''
Замша ''Фуксия''
Замша ''Фундук''
Замша ''Шоколад''
2
Элемент 2
Замша ''Черная''
Замша ''Абсент''
Замша ''Баклажан''
Замша ''Бархат''
Замша ''Голубая''
Замша ''Груша''
Замша ''Дикая Роза''
Замша ''Ирис''
Замша ''Кармин''
Замша ''Кобальт''
Замша ''Кофе с Молоком''
Замша ''Малахит''
Замша ''Матиола''
Замша ''Море''
Замша ''Мутон''
Замша ''Олива''
Замша ''Павлин''
Замша ''Пион''
Замша ''Розовый Туман''
Замша ''Рыжая''
Замша ''Светло-Серая''
Замша ''Серая''
Замша ''Синяя''
Замша ''Темно-Синяя''
Замша ''Тукан''
Замша ''Фуксия''
Замша ''Фундук''
Замша ''Шоколад''
3
Элемент 3
Замша ''Черная''
Замша ''Абсент''
Замша ''Баклажан''
Замша ''Бархат''
Замша ''Голубая''
Замша ''Груша''
Замша ''Дикая Роза''
Замша ''Ирис''
Замша ''Кармин''
Замша ''Кобальт''
Замша ''Кофе с Молоком''
Замша ''Малахит''
Замша ''Матиола''
Замша ''Море''
Замша ''Мутон''
Замша ''Олива''
Замша ''Павлин''
Замша ''Пион''
Замша ''Розовый Туман''
Замша ''Рыжая''
Замша ''Светло-Серая''
Замша ''Серая''
Замша ''Синяя''
Замша ''Темно-Синяя''
Замша ''Тукан''
Замша ''Фуксия''
Замша ''Фундук''
Замша ''Шоколад''
4
Элемент 4
Замша ''Черная''
Замша ''Абсент''
Замша ''Баклажан''
Замша ''Бархат''
Замша ''Голубая''
Замша ''Груша''
Замша ''Дикая Роза''
Замша ''Ирис''
Замша ''Кармин''
Замша ''Кобальт''
Замша ''Кофе с Молоком''
Замша ''Малахит''
Замша ''Матиола''
Замша ''Море''
Замша ''Мутон''
Замша ''Олива''
Замша ''Павлин''
Замша ''Пион''
Замша ''Розовый Туман''
Замша ''Рыжая''
Замша ''Светло-Серая''
Замша ''Серая''
Замша ''Синяя''
Замша ''Темно-Синяя''
Замша ''Тукан''
Замша ''Фуксия''
Замша ''Фундук''
Замша ''Шоколад''
5
Элемент 5
Замша ''Шоколад''
Замша ''Фундук''
Замша ''Фуксия''
Замша ''Тукан''
Замша ''Темно-Синяя''
Замша ''Синяя''
Замша ''Серая''
Замша ''Светло-Серая''
Замша ''Рыжая''
Замша ''Розовый Туман''
Замша ''Пион''
Замша ''Павлин''
Замша ''Олива''
Замша ''Мутон''
Замша ''Море''
Замша ''Матиола''
Замша ''Малахит''
Замша ''Кофе с Молоком''
Замша ''Кобальт''
Замша ''Кармин''
Замша ''Ирис''
Замша ''Дикая Роза''
Замша ''Груша''
Замша ''Голубая''
Замша ''Бархат''
Замша ''Баклажан''
Замша ''Абсент''
Замша ''Черная''
6
Элемент 6
Замша ''Шоколад''
Замша ''Фундук''
Замша ''Фуксия''
Замша ''Тукан''
Замша ''Темно-Синяя''
Замша ''Синяя''
Замша ''Серая''
Замша ''Светло-Серая''
Замша ''Рыжая''
Замша ''Розовый Туман''
Замша ''Пион''
Замша ''Павлин''
Замша ''Олива''
Замша ''Мутон''
Замша ''Море''
Замша ''Матиола''
Замша ''Малахит''
Замша ''Кофе с Молоком''
Замша ''Кобальт''
Замша ''Кармин''
Замша ''Ирис''
Замша ''Дикая Роза''
Замша ''Груша''
Замша ''Голубая''
Замша ''Бархат''
Замша ''Баклажан''
Замша ''Абсент''
Замша ''Черная''
7
Элемент 7
Замша ''Баклажан''
Замша ''Бархат''
Замша ''Голубая''
Замша ''Шоколад''
Замша ''Фундук''
Замша ''Фуксия''
Замша ''Тукан''
Замша ''Темно-Синяя''
Замша ''Синяя''
Замша ''Серая''
Замша ''Светло-Серая''
Замша ''Рыжая''
Замша ''Розовый Туман''
Замша ''Пион''
Замша ''Павлин''
Замша ''Олива''
Замша ''Мутон''
Замша ''Море''
Замша ''Матиола''
Замша ''Малахит''
Замша ''Кофе с Молоком''
Замша ''Кобальт''
Замша ''Кармин''
Замша ''Ирис''
Замша ''Дикая Роза''
Замша ''Груша''
Замша ''Абсент''
Замша ''Черная''
8
Элемент 8
Замша ''Шоколад''
Замша ''Фундук''
Замша ''Фуксия''
Замша ''Тукан''
Замша ''Темно-Синяя''
Замша ''Синяя''
Замша ''Серая''
Замша ''Светло-Серая''
Замша ''Розовый Туман''
Замша ''Рыжая''
Замша ''Пион''
Замша ''Павлин''
Замша ''Олива''
Замша ''Мутон''
Замша ''Море''
Замша ''Матиола''
Замша ''Малахит''
Замша ''Кофе с Молоком''
Замша ''Кобальт''
Замша ''Кармин''
Замша ''Ирис''
Замша ''Дикая Роза''
Замша ''Груша''
Замша ''Голубая''
Замша ''Бархат''
Замша ''Баклажан''
Замша ''Абсент''
Замша ''Черная''
9
Элемент 9
Замша ''Шоколад''
Замша ''Фундук''
Замша ''Фуксия''
Замша ''Темно-Синяя''
Замша ''Тукан''
Замша ''Синяя''
Замша ''Серая''
Замша ''Светло-Серая''
Замша ''Рыжая''
Замша ''Розовый Туман''
Замша ''Пион''
Замша ''Павлин''
Замша ''Олива''
Замша ''Мутон''
Замша ''Море''
Замша ''Матиола''
Замша ''Малахит''
Замша ''Кофе с Молоком''
Замша ''Кобальт''
Замша ''Кармин''
Замша ''Ирис''
Замша ''Дикая Роза''
Замша ''Груша''
Замша ''Голубая''
Замша ''Бархат''
Замша ''Баклажан''
Замша ''Абсент''
Замша ''Черная''
-- -- --
10
Подошва
Черная
Белая
Латте
11
Материал Внутри
Байка (Ланатекс)
Овчина
12
Шнурки
Шнурки базовые в тон
Ленты белые с черным
(20 грн.)
Ленты черные с белым
(20 грн.)
Ленты черные Vogue
(20 грн.)
Ленты желтые Nice
(20 грн.)
Ленты белые VLNT
(20 грн.)
Ленты черные VLNT
(20 грн.)